Reference

Presjek naših odrađenih poslova proteklih godina


Bočno zatvaranje terasa i sjenica

GRADSKA POZORNICA

Orahovica
Naručitelj: GRAD ORAHOVICA, 2017 godina
Materijal: SATTLER 669 POLYPLAN ARCHITECTURE TYPE II

KAMIONSKE CERADE

Izrađujemo sve vrste kamionskih cerada.

Montažne hale i industrijske pregrade

TENDE

Izrađujemo sve vrste tendi.